Privacyreglement.

                                                                                    


Fysiotherapie Hoffman gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en hanteert daarbij de volgende regels:

  • Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend worden patiëntgegevens aan derden verstrekt (letselschadespecialisten, arbodiensten,  verzekeringsmaatschappijen, e.d.).                                  
  • Er wordt uitsluitend door de behandeld fysiotherapeut gerapporteerd aan de verwijzend specialist of huisarts, indien u middels DTF onder behandeling bent wordt er na uw mondelinge/schriftelijke toestemming gerapporteerd aan uw huisarts.
  • U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier.
  • Uw naam, adres- en verzekeringsgegevens zijn bij Fysiotherapie Hoffman bekend en beschikbaar. Uw behandeld therapeut zal zorgdragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.
  • Het is de patiënt en de bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.
  • De paramedische verwijzingen worden 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard in een afgesloten ruimte.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.